jeudi 3 septembre 2009

Arrangement par Vu Thai Hoa - Arrangement by Vu Thai Hoa - Hòa âm của Vũ Thái Hòa

* NHỮNG CA KHÚC DƯỚI ĐÂY ĐƯỢC VŨ THÁI HÒA GHI ÂM VỚI PHẦN MỀM ENCORE *

***

BỘ LỄ NHẠC
CHÚA VÀO ĐỜI
Nhạc và Lời: VŨ THÁI HÒA
Hòa Âm: VŨ THÁI HÒA





***

KINH CÁO MÌNH
Nhạc và Lời: VŨ THÁI HÒA
Hòa Âm: VŨ THÁI HÒA

Nghe trực tiếp




***

XIN THƯƠNG XÓT
Nhạc: VŨ THÁI HÒA
Hòa Âm: VŨ THÁI HÒA

Nghe trực tiếp





***

VINH DANH THIÊN CHÚA
Nhạc: VŨ THÁI HÒA
Hòa Âm: VŨ THÁI HÒA

Nghe trực tiếp




***

TIN KÍNH CHÚA
Nhạc và Lời: VŨ THÁI HÒA
Hòa Âm: VŨ THÁI HÒA

Nghe trực tiếp


***

DÂNG LÊN CHÚA
Nhạc và Lời: VŨ THÁI HÒA
Hòa Âm: VŨ THÁI HÒA

Nghe trực tiếp



***

THÁNH, THÁNH, THÁNH
Nhạc: VŨ THÁI HÒA
Hòa Âm: VŨ THÁI HÒA

Nghe trực tiếp


***

TUYÊN XƯNG CHÚA 1
Nhạc: VŨ THÁI HÒA
Hòa Âm: VŨ THÁI HÒA

Nghe trực tiếp



***

TUYÊN XƯNG CHÚA 2
Nhạc: VŨ THÁI HÒA
Hòa Âm: VŨ THÁI HÒA

Nghe trực tiếp



***

CHÍNH NHỜ NGƯỜI TRONG NGƯỜI
Nhạc: VŨ THÁI HÒA
Hòa Âm: VŨ THÁI HÒA

Nghe trực tiếp



***

CHIÊN THIÊN CHÚA
Nhạc: VŨ THÁI HÒA
Hòa Âm: VŨ THÁI HÒA

Nghe trực tiếp


***

KINH LẠY CHA
Nguyên tác KINH LẠY CHA
NHạc: VŨ THÁI HÒA
Hòa Âm: VŨ THÁI HÒA

Nghe trực tiếp




***

CHÚA VÀO ĐỜI

Nhạc và Lời: VŨ THÁI HÒA

Hòa Âm: VŨ THÁI HÒA


Nghe trực tiếp




***

CẢM TẠ CHÚA
Nhạc và Lời: VŨ THÁI HÒA
Hoà âm: VŨ THÁI HÒA

Nghe trực tiếp



***

NỖI BUỒN SỚM MAI
Nhạc: Vũ Thái Hòa
Lời Thơ: Trịnh Gia Mỹ, Vũ Thái Hòa
Hòa âm: Vũ Thái Hòa

Nghe Mp3 trực tiếp





 ****

NỬA CUNG ĐÀN
Nhạc và lời: VŨ THÁI HÒA
Hòa ấm: Vũ Thái Hòa

Nghe Mp3 Trực Tiếp





 ***


THU QUA LẶNG LẼ NỖI BUỒN
Nhạc và lời thơ: VŨ THÁI HÒA
Hòa Âm: VŨ THÁI HÒA






***

TÔN VINH MẸ LAVANG
Nhạc và lời: VŨ THÁI HÒA
Hòa Âm: VŨ THÁI HÒA








***

LỜI GỌI ĐÊM ĐÔNG
Nhạc và lời: VŨ THÁI HÒA
Hòa Âm: VŨ THÁI HÒA










***

KÍNH MỪNG MARIA
Nhạc: VŨ THÁI HÒA
Lời: Kinh Kính Mừng
Hòa Âm: VŨ THÁI HÒA




***

ÁNH SÁNG CHÚA KYTÔ
Nhạc và lời: VŨ THÁI HÒA
Hòa Âm: VŨ THÁI HÒA







***

CON XIN CHÚA ĐẾN
Nhạc và lời: VŨ THÁI HÒA
Hòa Âm: VŨ THÁI HÒA








***

NGÔI LỜI SẼ ĐẾN
Nhạc và lời: VŨ THÁI HÒA
Hòa Âm: VŨ THÁI HÒA






***